Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Det er nedsatt en styringsgruppe på 4 personer fra begge parter.

Fair Play Bygg skal:
  • Gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår
  • Gjenopprette omdømmet og øke rekrutteringen til næringen, og avsløre og fjerne de som ødelegger bransjens omdømme
  • Bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger. En skal konkurrere på like vilkår, ikke mot kriminelle aktører

Det handler om respekt!

Årsrapport 2019

>> Klikk her for å lese mer om hva vi gjorde i 2019

Våre eiere er:

Fellesforbundet Avd. 605 Rørleggernes Fagforening
Elektromontørenes forening Oslo og Akershus
Oslo Bygningsarbeiderforening
Nelfo Oslo og omegn
Nelfo Romerike
Byggmesterforbundet Oslo og Akershus
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
Murmesternes Forening Oslo
Tømrer- og byggfagforeningen
Oslo Håndverks- og Industriforening