«Fair Play Bygg» pracuje nad ­dokumentowaniem, ujawnianiem i zapobieganiem wykroczeniom związanym z prawem pracy  w branży budowlanej.

Pracujemy nad odbudową uczciwego przemysłu budowlanego, tak by konkurencja odbywała się na równych warunkach. Chodzi o szacunek! Wyślij do nas wskazówkę:

(If you have the current adresses where the suspected corporation works, please include it)
You can attach pictures or other forms of documentation. The allowed file extensions are jpg, png, doc, docx and pdf.
Include the organization number of the suspected corporation if you have it.
Fill out your name if you want to. It is also possible to send in the form anonymously. Just leave the name and contact information fields blank.
If you wish to be contacted via email, fill out your email adress.
If you with to be contacted via phone, fill out your phone number.
=
To prove that you are not an robot.