Støttemedlemsskap

Aktører i byggebransjen som ønsker å bidra i arbeidet for en seriøs bransje kan nå bli støttemedlem for Fair Play Bygg Oslo og omegn. Klikk her for å lese mer støttemedlemsskap.

Årsrapporter

Du kan lese mer om arbeidet til Fair Play Bygg i våre årsrapporter. Klikk her for å laste ned dem.

Ressurser for deg som skal pusse opp

Sjekk om bedriftene du skal bruke kan dokumentere fagkompetanse, og følger lover og regler:

Sentralt godkjente foretak

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent. Sjekk på: https://sgregister.dibk.no/

Godkjente våtromsbedrifter

Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter. Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet. Finn godkjente våtromsbedrifter på: http://www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift

Tettpå – Skatteetatens veileder

Her får du hjelp til å velge seriøse håndverkere og følge regelverket når du skal bygge eller pusse opp hus eller hytte: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/forebyggende-arbeid/tettpa-veileder/

Trenger du en lokal byggmester?

Skal du ha utført tømrerarbeid er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundet Region Øst sine medlemmer. Her kan du komme i kontakt med en byggmester: https://bfost.no/finn-byggmester/

Mesterbrev

Mesterregisteret er Norges offisielle nettsted for godkjente håndverksmestere. Søk etter Mestere på https://www.mesterbrev.no/sok-mesterregisteret/ 

Elvirksomhetsregister

Her finner du virksomheter som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge. Virksomheter som tilbyr og gjør denne type arbeid uten å være registrert her, driver ulovlig. Sjekk på https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0

Håndverkerklagenemda

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom: https://www.handverkerklagenemnda.no/

Ressurser for deg som jobber i byggebransjen

Sjekk hva du har krav på:

Hvilken lønn har du rett på?

Om du utfører arbeid på byggeplass eller som elektriker i Norge har du krav på en minstelønn. Her kan du finne ut hva de er: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Hvilken tjenestepensjon har du rett på?

De fleste ansatte har krav på offentlig tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Her finner du en kort innføring i regelverket: https://fairplaybyggoslo.no/ressurser/rett-til-tenestepensjon/

Obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP)

Hvilke regler gjelder for ferie?

Som ansatt har man krav på et visst antall årlige feriedager i løpet av ett år, men hvilke regler gjelder for antall feriedager? Og kan en ansatt alltid kreve å få tatt ut ferie når den ansatte vil? Her finner du svaret: https://advokatlippestad.no/artikler/hvilke-regler-gjelder-for-ferie/

Hvilke regler gjelder for sommervikarer?

Med sommeren rett rundt hjørnet, er det mange arbeidsgivere som har behov for ferievikarer. Dette betyr at det er mange – særlig unge – som skal ha sommerjobb. Her får du en innføring i reglene som gjelder og hvilke rettigheter sommervikarer har: https://advokatlippestad.no/artikler/hvilke-regler-gjelder-for-sommervikarer/

Læreplass

Med over 270 lærebedrifter ønsker vi å hjelpe kommende tømrere å finne sin læreplass. Her kan du laste opp en åpen søknad som våre lærebedrifter kan lese: https://bfoa.no/sok-om-laereplass/