Støttemedlemsskap

Aktører i byggebransjen som ønsker å bidra i arbeidet for en seriøs bransje kan nå bli støttemedlem for Fair Play Bygg Oslo og omegn. Klikk her for å lese mer støttemedlemsskap.

Årsrapporter

Du kan lese mer om arbeidet til Fair Play Bygg i våre årsrapporter. Klikk her for å laste ned dem.

Ressurser for deg som skal pusse opp

Sjekk om bedriftene du skal bruke kan dokumentere fagkompetanse, og følger lover og regler:

Sentralt godkjente foretak

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent. Sjekk på: https://sgregister.dibk.no/

Godkjente våtromsbedrifter

Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter. Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet. Finn godkjente våtromsbedrifter på: http://www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift

Tettpå – Skatteetatens veileder

Her får du hjelp til å velge seriøse håndverkere og følge regelverket når du skal bygge eller pusse opp hus eller hytte: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/forebyggende-arbeid/tettpa-veileder/

Trenger du en lokal byggmester?

Skal du ha utført tømrerarbeid er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundet Region Øst sine medlemmer. Her kan du komme i kontakt med en byggmester: https://bfost.no/finn-byggmester/

Mesterbrev

Mesterregisteret er Norges offisielle nettsted for godkjente håndverksmestere. Søk etter Mestere på https://www.mesterbrev.no/sok-mesterregisteret/ 

Elvirksomhetsregister

Her finner du virksomheter som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge. Virksomheter som tilbyr og gjør denne type arbeid uten å være registrert her, driver ulovlig. Sjekk på https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0

Håndverkerklagenemda

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom: https://www.handverkerklagenemnda.no/

Ressurser for deg som jobber i byggebransjen

Sjekk hva du har krav på:

Hvilken lønn har du rett på?

Om du utfører arbeid på byggeplass eller som elektriker i Norge har du krav på en minstelønn. Her kan du finne ut hva de er: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Læreplass

Med over 270 lærebedrifter ønsker vi å hjelpe kommende tømrere å finne sin læreplass. Her kan du laste opp en åpen søknad som våre lærebedrifter kan lese: https://oft.no/sok-om-laereplass/sok-om-laereplass/