Om oss

Fair Play Bygg jobber for å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Det handler om respekt! Dette er det vi driver med:

Avdekke

Vi følger opp og undersøker tips som kommer inn fra private, ulike aktører i bransjen og andre. Dersom vi finner klare indikasjoner på lovbrudd, innhenter vi ytterligere informasjon og dokumentasjon og melder tipsene videre til offentlige tilsynsmyndigheter.

Forebygge

Vi jobber for å forebygge arbeidslivskriminalitet gjennom å følge opp bransjen og det private markedet. Vi hjelper private, næringsdrivende, innkjøpere og andre med å skille seriøse aktører fra aktører som bryter loven. Vi informerer arbeidstakere om sine rettigheter.

Dokumentere

Vi dokumenter arbeidslivskriminalitet og kvalitetssikrer tips og varsler om lovbrudd. Vi publiserer statistikker og rapporter og jobber for å synliggjøre omfanget av problemet. Vi gjør denne informasjonen tilgjengelig og bruker den for å sikre et anstendig arbeidsliv i byggenæringen

Våre støttemedlemmer og andre bidragsytere

Ta kontakt

Send oss en epost til post@fairplaybygg.no

Kontakt oss