Om oss

Fair Play Bygg jobber for å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Det handler om respekt! Dette er det vi driver med:

Avdekke

Vi følger opp og undersøker tips som kommer inn fra private, ulike aktører i bransjen og andre. Dersom vi finner klare indikasjoner på lovbrudd, innhenter vi ytterligere informasjon og dokumentasjon og melder tipsene videre til offentlige tilsynsmyndigheter.

Forebygge

Vi jobber for å forebygge arbeidslivskriminalitet gjennom å følge opp bransjen og det private markedet. Vi hjelper private, næringsdrivende, innkjøpere og andre med å skille seriøse aktører fra aktører som bryter loven. Vi informerer arbeidstakere om sine rettigheter.

Dokumentere

Vi dokumenter arbeidslivskriminalitet og kvalitetssikrer tips og varsler om lovbrudd. Vi publiserer statistikker og rapporter og jobber for å synliggjøre omfanget av problemet. Vi gjør denne informasjonen tilgjengelig og bruker den for å sikre et anstendig arbeidsliv i byggenæringen

Siste fra Facebook

Zagraniczni pracownicy budowlani są często wykorzystywani w norweskim przemyśle budowlanym. Wiele osób otrzymuje za niskie wynagrodzenie, brak wynagrodzenia za nadgodziny, długie dni pracy, niegodne emerytury, złe warunki mieszkaniowe oraz są narażeni na dyskryminację. Jeśli pracujesz w takich warunkach, znasz kogoś, kto tego doświadcza lub wiesz o innych przestępstwach w branży budowlanej, możesz wysłać nam informację na fairplaybyggoslo.no/tips-oss/. Wskazówka powinna zawierać nazwę firmy, org. numer i najlepiej adres na placu budowy.

Fair Play Buduj Oslo i okolicę, działa aby odkryć przestępczość w branży budowlanej oraz informowanie wład na ten temat.

Utenlandske bygningsarbeidere blir ofte utnyttet i norsk byggebransje. Mange kan fortelle om for lav lønn, ingen betaling for overtid, lange arbeidsdager, ingen tjenestepensjon, uverdig og til dels brannfarlige boforhold og urettferdig forskjellsbehandling. Arbeider du under slike vilkår, kjenner du til noen som opplever dette, eller veit du om annen kriminalitet i byggebransjen kan du sende tips til oss på fairplaybyggoslo.no/tips-oss/ . Tipset bør inneholde firmanavn, organisasjonsnummer og helst adresse på byggeplass eller losji.
Fair Play Bygg Oslo og omegn arbeider for å avdekke kriminalitet i byggebransjen og sender informasjon om dette til myndighetene.
... Se merSe mindre

Se på Facebook
·Del

 

 

Våre støttespillere

Ta kontakt

Send oss en epost til post@fairplaybygg.no

Kontakt oss