Fair Play Bygg Oslo og omegn arbeider for en seriøs bygg- og anleggsnæring med like konkurransevilkår. Vi jobber for at bygg- og annleggsnæringen skal bli en attraktiv næring med gode og trygge arbeidsforhold, faste ansettelser, kompetanseheving, lærlingordninger og faglærte arbeidstakere. 

Bransjeorganisasjoner, lag, laug, fagforeninger eller andre sammenslutninger av bedrifter med tilknytning til bygg- og anleggsnæringen kan søke medlemskap i foreningen.

Andre bedrifter, lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å støtte Fair Play Bygg kan nå tegne støttemedlemskap i foreningen. Støttemedlemmer betaler et driftsbidrag til foreningen på minimum 10.000 kroner og må godkjennes av styret.

Vi søker nå etter støttemedlemmer for å styrke foreningens kapasitet. Som støttemedlem kan dere vise til at dere støtter Fair Play Bygg Oslo og omegns arbeid ved å bruke foreningens logo. Den enkeltes bruk av logoen skal godkjennes.

Etikkplakaten

Alle støttemedlemmer må signere Fair Play Byggs Etikkplakat, som har som hensikt å få aktører i byggebransjen til å dedikere seg til å ikke bare følge lovverket, men være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje.

Hvordan bli støttemedlem

1. Send søknad pr. epost om godkjenning av støttemedlemskap til post@fairplaybyggoslo.no. Oppgi ønsket driftsbidrag.

2. Du mottar en faktura på ønsket beløp ved godkjenning av søknaden. Vi avtaler bruk av logo i markedsføring