1. Godkjente støttemedlemmer som har betalt driftsbidrag kan bruke Fair Play Byggs logo for å synliggjøre støttemedlemskapet.

2. FPBs logo kan legges på støttemedlemmets hjemmeside, men det bør framgå tydelig at det dreier seg om støttemedlemskap.

3. Annen bruk av logo må avtales individuelt med Fair Play Bygg. Send forespørsel til post@fairplaybyggoslo.no

4. Hvis støttemedlemskapet opphører skal logoen fjernes uten unødvendig opphold.