Hvis du skal pusse opp badet, drenere oppkjørselen, male garasjen eller legge ny takstein er det viktig å bruke fagfolk fra bedrifter med dokumentert fagkompetanse. Betaler du svart står du igjen uten rettigheter ved feil, skader eller mangler. Når du kjøper svart arbeid er du også med på å refinansiere alvorlig kriminalitet.

Svart arbeid er en trussel mot hele vår samfunnsmodell. Det skaper utrygghet både for de som blir utnyttet og for deg som kjøper tjenester. Bedrifter som tar betalt svart har oftere dårligere sikkerhet. Formidlere av svart arbeid er også ofte involvert i lønnstyveri, skatteundragelse, narkotikakriminalitet og i verste fall menneskesmugling.

Det finnes ingen snarveier til skikkelig arbeid. Kvalitet koster.

Fair Play Byggs sjekkliste:

 1. En deal som virker for god til å være sann er som regel det
  Det er ditt ansvar å være kritisk når du skal kjøpe håndverkstjenester. Useriøse firmaer opererer gjerne med en før-pris og en etter-pris. Feil og mangler dekkes ikke av forsikringa hvis du ikke har gjort gode nok undersøkelser.
 2. Du bør ikke kjøpe håndverkertjenester gjennom «dørsalg»
  Den siste tiden har vi sett mange tilfeller av omreisende løsarbeidere som selger håndverkstjenester på dørene, ofte organisert av kriminelle nettverk. Seriøse firmaer selger ikke håndverkstjenester på dørene. Du risikerer å bli stående med uforsvarlig utført, mangelfullt eller rett og slett uferdig arbeid hvis du handler håndverksarbeid på denne måten.
 3. Du skal ikke betale kontant eller på forhånd
  Dersom firmaet du bruker ber om kontant betaling eller betaling på forskudd er det grunn til å fatte mistanke. Det kan være for å skjule papirspor av utført arbeid og tyder på at firmaet kan være involvert i lønnstyveri, skatteundragelse eller enda mer alvorlig kriminalitet. Seriøse firmaer sender en faktura med avtalt pris i etterkant av utført arbeid.
 4. Sjekk om firmaet har et organisasjonsnummer
  Alle firmaer som betaler skatt i Norge er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Finner du ikke spor av bedriften der bør du finne et annet firma.
 5. Du skal vite hvem som utfører arbeidet
  Du bør være trygg på at vedkommende som utfører arbeidet faktisk er ansatt i firmaet du bruker. Alle ansatte i byggenæringen skal ha et HMS-kort. Du bør be om å få se dette kortet. Noen bedrifter har få eller ingen faste ansatte og bruker underentreprenører eller innleie. Som kunde skal du varsles og alle opplysninger om denne/disse virksomhetene bør da også undersøkes. Har bedriften lærlinger, har de også faste ansatte og faglærte.

Noen nylige skrekkeksempler:

Foto: Espen Syversen/NRK.

Fundamentet som skal bære terrassen henger i løse lufta, dreneringa er feil og kjellerdøra er for stor. Så stakk arbeidsfolka av med 280.000 forskuddsbetalte kroner i lomma, forteller huseieren.

Les også hos NRK: Dette står att etter useriøse handverkarar